جدیدترین اخبار رایتل

از بارون مگ ابرا باتو همدستن مگ ابرام به نبودن تو وابستن تا دنیا هست دیگ خیس چشام برو ابرهوا... مادربزرگم میگه:اگه میخوای خدارو بخندونی از برنامه هات براش حرف بزن نه عادت بدی هستم، نه فعل حرامی، نه گناه کبیره ای! . پس چرا میخواهی ترکم کنی..!؟ شارژ رایتل نمیدانم چرا پای ثانیه هاسنگ میشود..... وقتی که دلی برای دلی تنگ میشود.

جدیدترین اخبار رایتل

بدتر از رفتن . . گندی است که . . انسانها به باور . . یکدیگر می زنند . . !!

مطالب کوتاه و لطیف درباره رایتل

تو رو با آخرین سیگاری که به یادت کشیدم … به ته کفشم سپردم ..،! برای خرید شارژ رایتل رفته بودم! یر آمدی ؛ بودنم در حسرت خواستنت تمام شد …

اس ام اس های خنده دار با موضوع شارژ رایتل

از زلزله و عشق کس خبر ندهد آن لحظه خبر شوی که ویران شده ای کارت شارژ رایتل ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﺎﺗﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﯼ… ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺮﺍ ﺷﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ … ﻭ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺮﺍ ﮔﺮﯾﺎﻥ… ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻧﯿﺴﺘﯽ… ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﯽ . ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ… ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺁﻧﯽ ﻭ ﻣﻦ ﺗﻨﻬ ﺩﻣــﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻮ ﺗـــﻮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ; ﻫﻤﯿــﺸﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻫــﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣــﻖ ﺑﺎ ﭼﺸــﻢ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﺖ . ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ “ ﻫ” ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯽ ﻫﺮﮐﺪﻭﻡ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﻩ ؟؟؟ ههه ایا این نشانه ها کافی نیستند؟ ﭘﺲ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺣﺠﺎﺑﺖ را رعایت کن . . . خدا شاهده بگی چه ربطی داشت ناراحت میشماااااااا

/ 0 نظر / 25 بازدید